Personvernerklæring for Lotus Belle Nordic Aps

Vi innhenter kun persondata i de tilfeller der dette skulle være relevant for oss, og vi vil kun innhente persondata hvis det er relevant for din aktivitet hos Lotus Belle Nordic Aps.

Ved innsamling, behandling og bruk av dine persondata overholder vi alltid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun oppbevare dine persondata så lenge vi enten er pålagt en juridisk forpliktelse til det, eller så lenge det er relevant for den hensikten de ble samlet inn til.

Opplysninger vi samler inn

Hvis du ønsker å kjøpe og motta et produkt eller en tjeneste fra oss, trenger vi å samle inn visse persondata for å kunne gjennomføre kjøpet og for å kunne tilby deg våre tjenester. Vi kan bruke informasjonskapsler til å holde styr på innholdet i handlekurven din mens du er aktiv i nettbutikken vår.

Vi kan innhente opplysninger som f.eks. navn, e-postadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsopplysninger.
 

Lotus Belle Nordic Aps samler inn og behandler dine persondata når du foretar deg følgende:

- Besøker vår hjemmeside

- Gjennomfører et kjøp av våre produkter

- Oppretter en konto

- Tilmelder deg vårt nyhetsbrev

- Sender oss spørsmål, reklamasjoner eller tilbakemeldinger

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger på www.lotusbelle.dk er Lotus Belle Nordic Aps, Vindebyørevej 52, 5700 Svendborg, cvr nr. 41352337

Behandlingsgrunnlag og formål

Dine alminnelige kontaktopplysninger, som navn og adresse, innhenter vi for å kunne levere det produktet eller den tjenesten du har kjøpt hos oss. E-postadressen din innhenter vi for å kunne sende deg en ordrebekreftelse samt en leveringsbekreftelse.

Når du betaler for ditt produkt eller din tjeneste innsamler vi ditt navn, dine kortopplysninger og IP-adresse. De opplysningene som samles inn i forbindelse med betalingstransaksjonen, brukes og lagres kun til betalingsavvikling og oppfyllelse av den inngåtte avtalen. Ved gjennomføring av betaling, vil noen av dine data bli videresendt til Nets og Klarna, inkludert informasjon som er nødvendig for å gjennomføre eller understøtte betalingen, slik som det totale kjøpsbeløpet og faktureringsinformasjon.

Hvis du under registreringsprosessen eller på vår hjemmeside har gitt oss ditt samtykke, bruker vi din e-postadresse til utsendelse av nyhetsbrev. Du kan til enhver tid til- og avmelde deg nyhetsbrevet. Alle nyhetsbrev inneholder også en lenke til avmelding. Hvis behandling av persondata er basert på ditt samtykke, så har du til enhver tid rett til å tilbakekalle samtykket.

Hvis du ikke ønsker å oppgi de persondata som er nødvendige for å gjennomføre et kjøp av et produkt, så vil du dessverre ikke ha mulighet for å kjøpe produkter av oss gjennom vår nettside.

Dine opplysninger (unntatt din e-postadresse, hvis du har gitt samtykke til behandling herav med hensikt til å motta tilbud) vil bli slettet 5 år etter at du har mottatt din vare eller tjeneste.

 

Andre mottakere av personopplysninger

Vi selger ikke dine persondata til tredjeparter, og vi overfører dem heller ikke til tredjeland.

Vi har vår hjemmeside hos One.com og betalingssystem gjennom Nets og Klarna, som fungerer som våre databehandlere. Alle persondata som du opplyser på vår hjemmeside, vil bli oppbevart i One.coms datasentre.

Vi bruker eksterne virksomheter som leverandører for å levere våre tjenester på best mulig måte. Disse eksterne leverandørene er databehandlere og behandler i visse tilfeller personopplysninger i forbindelse med deres levering av tjenester til oss. Våre databehandlere behandler kun personopplysninger etter våre instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har inngått databehandleravtaler med våre databehandlere som er vår garanti for at de overholder gjeldende regler om beskyttelse av dine personopplysninger.

Dine rettigheter

Som den registrerte har du en rekke rettigheter som vi til enhver tid skal sikre oppfyllelse av. Du har rett til å anmode oss om følgende:

• Å få tilgang til og få rettet/endret dine persondata

• Å få slettet persondata
 

Utover dette, har du rett til å protestere over behandlingen av dine personlige data, og du har rett til å levere en klage til en databeskyttelsesmyndighetene.

Ønsker du ikke lengre at vi skal behandle dine personopplysninger, eller at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, så kan du også sende oss en henvendelse om dette til vår e-postadresse jpp@lotusbelle.dk.