Kjøpsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av følgende standard kjøpsvilkår for forbrukerkjøp av varer over Internett. Følgende kjøpsvilkår gjelder for internettsalg på https://lotusbelle.no/ og gjelder for privatkunder (B2C) som er over 18 år og bosatt i Norge. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

Om selskapet og parter

Nettsiden eies av Lotus Belle Nordic Aps, Vindebyørevej 52, 5700 Svendborg, Danmark, CVR. 41352337 («selger», «vi», «oss»). Onlinekjøp på hjemmesiden er bindende når denne har blitt bekreftet av både selger og den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen («kjøper, «du», «deg», «din» eller «ditt»).

Norsk selskapsinformasjon:
Lotus Belle Nordic
c/o Scanvisio Andersrudveien  1, 1914 Ytre Enebakk
Org. nr: 929 114 299
Momsansvarlig: Per Bang. Scanvisio, Andersrudveien 1, 1914 Ytre Enebakk

+45 27 28 60 53
info@lotusbelle.no

Avtalen

Avtalen består av disse kjøpsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom selger og kjøper foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Den oppgitte prisen for varer er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Betaling

Du kan betale med følgende betalingsmetoder på https://lotusbelle.no/:

 

Kortbetaling


Kortbetalinger gjøres kryptert gjennom vår betalingspartner NETS. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Vi tar imot følgende kort: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, JCB, American Express, Diners Club, Union Pay.

Klarna fakturabetaling

Vi bruker Klarna som leverandør av kassen vår. Dette betyr at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og bestillingsdetaljer til Klarna når kassen er lastet, slik at Klarna kan administrere kjøpet ditt. Dine personlige data som overføres, behandles i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.


Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen. Ved betaling med faktura er betalingstiden 30 dager fra den dag varene sendes fra oss. For å kunne betale med faktura krever vår betalingspartner ditt personnummer for å gjennomføre en kredittvurdering samt at din bestilling sendes til din registrerte adresse i Folkeregisteret. Her kan du lese Klarnas vilkår for fakturabetaling.

Det tilkommer ingen fakturaavgift hvis du velger å betale med Klarna Faktura. Dersom betalingen uteblir, tilkommer en påminnelsesavgift og forsinkelsesrente etter Klarnas regler og standardavgifter. Om betalingen etter dette fortsatt ikke skjer vil saken bli sendt til inndrivelse hos inkassobyrå, ekstra kostnader kan da påløpe.

Klarna Delbetaling

Du har også mulighet til å velge Klarna Delbetaling og Klarna Konto. Akkurat som når du kjøper med vanlig faktura, får du varene før du betaler. Du kan velge å dele din betaling på 6, 12 eller 24 måneder. Klarna Konto deler opp dine fakturaer så du kun mottar én faktura hver måned, hvor alle Klarnafakturaer du har handlet for den seneste måneden er samlet. Her kan du lese Klarnas delbetalingsvilkår og Klarna Konto-vilkår.

 

Manuell bankoverføring


Hos nettbutikken kan du også betale med manuell bankoverføring. På ordrebekreftelsene fremgår totalbeløpet som skal betales, samt våre bankopplysninger. Du overfører pengene som en vanlig bankoverførsel. Din ordre blir ikke sendt før vi har mottatt din betaling.

Det er viktig at du ved betalingen oppgir ditt ordrenummer som betalingsreferanse for at sikre at vi kan identifisere din betaling.

Levering

Din bestilling leveres med DHL eller PostNord til nærmeste adresse/bedriftsadresse. Større bestillinger og varer, for eksempel telt og tepper, blir som regel sendt med DHL, mens tilbehør og mindre produkter blir sendt med PostNord. Bestillinger gjennomført i helger og på helligdager sendes som regel førstkommende hverdag. Hvis man befinner seg i områdene Svalbard, Jan Mayen eller Bjørnøya, må man kontakte oss for å avtale levering og kostnad til disse stedene. Bestillinger som inneholder flere produkter, kan bli levert sammen på palle.

Leveringstid


Vår normale leveringstid er ca. 10-14 dager etter at din ordre har blitt sendt. På varer som ikke er på lager er leveringstiden lengre. Det fremgår i så fall på produktsiden/i handlekurven/i kassen. Hvis leveringstidspunktet ikke fremgår, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøpers representant, har overtatt varen.

Hvis en spesifikk dato er viktig for bruk av våre produkter, anbefaler vi å bestille i god tid (4 uker før datoen for varer som er på lager), for å forsikre at produktet kommer frem i tide.

 

Fraktkostnad


Fraktkostnadene varierer fra ordre til ordre, basert på innhold og utleveringssted. Det er estimert at fraktkostnaden på 1 telt er 2000 NOK inkl. mva til de fleste destinasjonene i Norge. Fraktkostnaden på a) 4 telt eller b) 3 telt og 3 tepper er estimert til 4000 NOK til fleste deler av landet.

 

Ikke mottatt ordre


Dersom leveransen ikke stemmer overens med informasjonen som står på ordrebekreftelsen din, ber vi deg kontakte kundeservice på info@lotusbelle.no eller per telefon +45 27 28 60 53. Vi kommer til å undersøke saken så fort som mulig og hvis det har skjedd en feil, sender vi riktig produkt eller tilbakebetaler beløpet, avhengig av hva som avtales og er mulig. Eventuell returfrakt og frakten for en ny vare betales ikke av kunden ved slike tilfeller.

 

Forsinket levering


Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse – Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving – Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

Erstatning – Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap, som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll, som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått eller overvunnet følgene av.

 

Transportskade- og risiko


Lotus Belle Nordic er ansvarlig for bestillingen din frem til du fysisk har mottatt den. Dersom du mottar din bestilling med synlige skader på emballasje og/eller produkter ber vi deg så raskt som mulig, og uten unødig forsinkelse, å kontakte kundeservice på info@lotusbelle.no eller per telefon +45 27 28 60 53. På samme måte er det du som kunde som bærer ansvaret for pakken og produktene ved en eventuell retur. Vi anbefaler derfor at du velger en fraktmetode der forsendelsen kan spores ved retur.

Forhåndsbestillinger

Det er mulig å gjøre forhåndsbestillinger av produkter, mot et depositum på 10% av kjøpesummen på ordren. Hvis du vil å kjøpe et produkt som er på lager, men ønsker levering på et senere tidspunkt, kan vi reservere produktet for deg. Dersom varen ikke er på lager, bestiller vi varen fra vår leverandør og informerer deg deretter om den forventede leveringsdatoen. Denne datoen er ikke garantert. Forhåndsbestillinger krever et depositum på 10% av kjøpesummen, hvor den resterende summen blir krevd ved sendingsdatoen. Kansellerte forhåndsbestillinger på mer enn ett telt påvirker bedriften vår i stor grad, og derfor kan vi ikke tilbakebetale depositumet på disse ordrene.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra varen er mottatt av kjøper. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema før avtaleinngåelsen. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller testing av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Tilbakebetaling


Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til varene er mottatt fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

 

Retur


Du skal ta kontakt med Lotus Belle Nordic Aps via e-post info@lotusbelle.no i tilfelle du ønsker å returnere en vare. Du skal fylle ut et returskjema og vedlegge dette når du sender returen. Du kan enten benytte denne standardblanketten hvis du benytter deg av angreretten eller returskjemaet som fulgte med i pakken din.

Du kan ikke benytte din angrerett ved å unnlate å hente ut en bestilling som har blitt sendt og er klar til henting på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift som er av samme sum som fraktkostnaden.

Du som kunde er selv ansvarlig for å betale returfrakten på samme vis som du er ansvarlig for at produktene kommer frem til oss i god tilstand. Du må derfor emballere produktene på en måte som sikrer at produktene ikke skades i transport. Vi anbefaler at du sender varene i sin originalemballasje.

Dersom du bruker en returfraktseddel fra Lotus Belle Nordic Aps, er du ansvarlig for at produktene returneres til Lotus Belle Nordic Aps i god tilstand, altså at emballasjen som benyttes ved returfrakten er forsvarlig. Videre er Lotus Belle Nordic Aps ansvarlig for risikoen ved frakten (f.eks. tapt pakke under forsendelse). Dersom du ikke benytter en returfraktseddel som vi har laget og gitt deg, men et annet returfraktalternativ, ligger det fullstendige ansvaret for at forsendelsen når frem til oss på deg som kunde.

Hvis du som kunde skal foreta deg en retur av et produkt, skal produktet være i ubrukt stand. Hvis varen er brukt, er vi ikke pliktig til å tilbakebetale kjøpesummen. Vi anbefaler at varen sendes tilbake i sin originale forpakning, eller tilsvarende.

 

Bytte


Det er ikke mulig å bytte varer.

 

Returadresse


Lotus Belle Nordic Aps
Vornæsvej 52, 5700 Svendborg
Danmark

Vi er for øyeblikket i gang med å opprette et lager i Norge, hvor alle returer vil bli sendt til i fremtiden. Vi håper at denne løsningen vil være tilgjengelig mot slutten av 2022. Frem til det skal returer sendes til vår danske returadresse.

 

Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 

  • Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende varer. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
  • Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
  • Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Dersom du har mottatt en defekt eller et feil produkt ber vi deg vennligst kontakte vår kundeservice på info@lotusbelle.no eller per telefon +45 27 28 60 53, så hjelper vi deg videre og finner en løsning på problemet.

ANSVARLIG BRUK AV LOTUS BELLE OG TILBEHØR

Da vi ikke har kontroll over hvordan våre telt og tilbehør brukes, kan vi ikke holdes ansvarlig for personskader eller skader på telt som er i bruk. Dette gjelder f.eks. dårlig vær (inkl. kraftig vind), snø, oversvømmelser, skadedyr og/eller insekter og andre force majeure-hendelser. Brukere skal vise omhu ved valg av oppsettingssted og ved bruk av produktet. I forhold til natur- og værskader kan Lotus Belle ikke holdes ansvarlig for personskader eller skader på telt og innhold dersom teltet er utsatt for dårlige værforhold som kraftig vind, eller er oppsatt i lavtliggende områder der det er fare for oversvømmelser, fallende grener eller strømledninger. Husk å holde deg oppdatert på værvarselet i området teltet er satt opp i.

 

Reklamasjonsretten dekker ikke selvpåførte skader som f.eks. risser i kanvasen og skader som er forårsaket av ekstremvær samt festivaler og lignende. Vi dekker heller ikke skader som oppstår mens teltet er uten oppsyn. Vi anbefaler ikke å sette telt opp i kuling (mer enn 18 m/s) eller høyere. Porches er ekstra følsomme mot vind og bør tas ned ved kraftig vind og spesielt ved vind over 14 m/s. Det er ditt ansvar å kontrollere, vurdere og bedømme om været er passende til camping.

 

Teltene våre tåler ca 3 cm snø på taket. Dersom det kommer mer snø enn dette, må snøen fjernes for å unngå risikoen for at kanvasen revner ved midtstolpen. Alle teltene våre er laget av slitesterk kanvas og kan enkelt repareres hvis skader oppstår.

 

Teltene fra Lotus Belle er laget av kvalitetsmaterialer og vår erfaring er at et telt som er satt opp korrekt kan motstå en rekke værforhold. Vi kan imidlertid ikke tilby veiledning på de individuelle situasjonene, da det avhenger av flere faktorer:

 

1)      til hvilken grad man har fulgt instruksjonene våre ved oppsett av telt,

2)      hvor godt pluggene er slått i jorden,

3)      hvor myk er jorden og

4)      hvor beskyttet teltstedet er.

 

Mer at bruk av apparater som komfyrer og andre matlagings- eller oppvarmingsmetoder i teltet utføres på egen risiko. Lotus Belle kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller andre skader forårsaket ved bruk av drivstoffdrevne- eller elektriske apparater i teltet eller i nærheten. Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om gjeldende brannforskrifter og sikkerhetsanbefalinger. På samme måte er vi ikke ansvarlige for ulykker eller skader på brukere av teltene våre. Alle brukere bør ta rimelige forhåndsregler og vise forsiktighet i betraktning av produktets karakter, som f.eks. å unngå å snuble over bardunene.

 

Kvaliteten på produktene våre er høy, men ta likevel godt vare på teltet ditt. Dette vil også øke levetiden.

 

PRODUKTER BRUKT I DET OFFENTLIGE ROM

Hvis produktene våre utleies til offentlige eller til kommersielle formål, hotellvirksomheter eller andre formål av en person som ikke er kjøper av produktene, og vedkommende finner anledning til å kreve refusjon eller skadedekning til egne kunder på grunn av personskade eller av andre årsaker, er Lotus Belle ikke ansvarlig for å dekke disse tapene. På samme måte er Lotus Belle heller ikke ansvarlig for utgifter eller omkostninger i forbindelse med skade på omdømme eller tapt fortjeneste som følge av produktfeil eller andre årsaker. Under visse omstendigheter og etter vår bedømmelse, kan vi velge å tilby erstatning av produkter eller foreta en tilbakebetaling. Det maksimale refusjonsbeløpet vil ikke overstige den prisen kjøperen har betalt for produktet. Lotus Belle påtar seg ikke ansvar for skader forårsaket av feil bruk av våre produkter.

 

Det er brukerens ansvar å håndtere teltet korrekt, kontrollere delene regelmessig og undersøke værforhold når teltet er i bruk. Skal produktene våre brukes til offentlige formål, må man sørge for egen ansvarsforsikring til å dekke alle eventualiteter.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

• Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom det ventes urimelig lenge med å fremme kravet.

• Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan aselger heve kjøpet.

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les mer i vår Personvernerklæring.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

 

13.07.2022